tabu ve tiyatro

Sanat cesurdur; duygulandırır, düşündürür, uyarır ve sarsar; hiçbir sınırlandırma, hiçbir tabu tanımaz. Kendi yolunda ilerlerken sorular ortaya atar, diyaloga yol açar. 

Sanat kendimizle, çevremizle, yaşadığımız toplumla, bugünle ve geçmişimizle yüzleşmemizi sağlar. Ancak bunu kendi yordamıyla; diliyle, biçimiyle ve estetiğiyle yapar.

Tiyatro bu süreçte bizlere neler anlatıyor? Hangi tabuları, nasıl kırıyor? Hangi tabularla yüzleşmemize yol açıyor ve bunları nasıl anlatıyor?


“Tabu” ve Tiyatro başlıklı serimizde konuşulmayan, konuşmaktan bilinçli bir şekilde kaçınılan, sessiz kalınan konuları merkezimize alıyoruz. TEB Oyun Dergisi olarak bu bilinçli suskunları yaratan konular üzerinde konuşulabilecek bir alan açmak ve bu alanda sürdürülebilir bir araştırma yapmak üzere yeni bir bölüm açıyoruz.  Bu sayfalarımızda ağırlıklı olarak tiyatro ve gösteri sanatlarının, zaman zaman da başka sanatların tabuları nasıl ele aldığı, bunlarla nasıl yüzleştiği ve kendi dilince nasıl iletişim kurduğu ve temsil mekanizmasını nasıl işlettiğiyle ilgili çalışmalara, farklı örneklere ve araştırmalara  yer vereceğiz. 

Bu bölümü sanatı tiyatroyu bir sosyal sorumluluk alanı olarak da işlevselleştirildiğimiz, toplumla farklı iletişimler kurabilecek bir medyum olarak tasarladık. Tiyatroda “Tabular” Konuşuyor alt başlığıyla başlattığımız bölümümüzün ilk konusu ataerkillik buzdağının en uç noktasını oluşturan Çocuk Tacizi ve İstismarı.

Kimsenin konuşmaya bile cesaret edemediği böyle bir konuyu tiyatro nasıl ele alıyor?  Suskunluk duvarının aşılmasını ve mağdurların görünür kılınmasını nasıl sağlıyor?

Bu bölümün ilk dosyası olan  Çocuk Tacizi ve İstismarı’na yönelik olarak hazırladığımız ve üç farklı tiyatro oyununu ele aldığımız ilk buluşma ve tartışmayı ve bu konuda yazılmış bir eleştiri yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu çalışma bir zoom toplantısı olarak oyun yazarları ve yönetmenleri ve konuyla ilgili bir aktivist/ yazarla gerçekleştirildi ve deşifre edildi. Ardından tartışılan oyunlardan biriyle ilgili bir eleştiri yazısı yazıldı. 

“Tabu” ve Tiyatro bölümümüz gibi Çocuk Tacizi ve İstismarı bölümümüz yazarların katkı sunmasına her zaman açık olarak devam edecektir. Bu alanda daha çok araştırma yapılması umuduyla… 

Ataerkillik Buzdağının Görünmeyen Yüzü: Çocuk İstismarı