Performans Ekolojileri: İyi Bir Yaşama Doğru

Proje Yürütücüleri: Eylem Ejder ve Erdem Avşar

Performance Ecologies: Toward a Good Life

Project Coordinator: Eylem Ejder and Erdem Avşar
Click Here

Ekolojik tiyatronun, yaşadığımız felaketlerin temsilinden bir adım daha ileri taşınabileceğini düşünüyoruz. Yaşadığımız felaketlere ‘bütüncül’ bir yaklaşımın dönüştürücü bir kapasitesi olabileceği fikrinden yola çıkan  Tiyatro ve Performans Ekolojileri başka bir şey öneriyor: insanlar ve tüm canlılar için kapsayıcı, adil ve demokratik bir gelecek hayal etmek için ‘tiyatro ve performans ekolojilerine’ kesişimsel bir yaklaşım. Böyle bir yaklaşımın aciliyetinin ancak dramaturjilerin kesişimleri (feminist, queer, ekolojik ve sömürge karşıtı) yoluyla ele alınabileceğini savunuyoruz. Performans Ekolojileri projesi bu amaç doğrultusunda kolektif tartışma için bir alan açacak ve yaratıcı bir program tasarlamayı, bu programdan beslenecek bir kitap hazırlamayı, “performans ekolojileri” bağlamında yeni oyun ve performans metinlerinin yazılmasını ve çevirilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 

AÇIK SUNUMLAR

Performans Ekolojileri projesinin açık sunumlarına Ticket Tailor üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.